QuikRead go CRP, 50 testiä, (sisältää kapillaarit ja männät)

289,90 €
Sis. Alv 359,48 €
Tuotenumero
133891

QuikRead go CRP on nopea ja helppokäyttöinen pikatesti C-reaktiivisen proteiinin (CRP) kvantitatiiviseen määrittämiseen kokoverestä, seerumista ja plasmasta QuikRead go -laitteella. Testi antaa luotettavan tuloksen muutamassa minuutissa ja nopeuttaa hoitopäätöksen ja diagnoosin tekemistä.

QuikRead go CRP on nopea ja helppokäyttöinen pikatesti C-reaktiivisen proteiinin (CRP) kvantitatiiviseen määrittämiseen kokoverestä, seerumista ja plasmasta QuikRead go -laitteella. Testi antaa luotettavan tuloksen muutamassa minuutissa ja nopeuttaa hoitopäätöksen ja diagnoosin tekemistä.

C-reaktiivisen proteiinin (CRP) tarkka mittaus voi olla ratkaisevan tärkeää infektio-oireisen potilaan kliinisessä hoidossa. Nopea ja helppokäyttöinen QuikRead go CRP -testi voidaan tehdä potilaan lähellä, ja CRP-tulos on heti käytettävissä diagnoosin tukena. QuikRead go CRP -testi auttaa löytämään potilaat, jotka hyötyvät antibioottihoidosta, ja se voi olla myös hyödyllinen hoitotulosten seurannassa.

QuikRead go -järjestelmä on suunniteltu erityisesti perusterveydenhuollon käyttöön. Käyttövalmis järjestelmä, jossa on laite ja reagenssipakkaukset, tuottaa nopeita ja tarkkoja tuloksia. Terveydenhuollon ammattilainen voi valita tarvitsemansa QuikRead go -testit ja näin saada parhaan hyödyn QuikRead go -järjestelmästä

HUOM! QuikRead go-laite ei sisälly tähän testipakkaukseen.

QuikRead go -järjestelmä on suunniteltu erityisesti perusterveydenhuollon käyttöön. Terveydenhuollon ammattilainen voi valita tarvitsemansa QuikRead go -testit ja näin saada parhaan hyödyn QuikRead go -järjestelmästä.

QuikRead go CRP -testin edut

Luotettavat tulokset

  • Korkea laatu: yhtä tarkka kuin laboratoriotesti
  • Toistettava CRP-tulos mittausalueella 5 - 200 mg/

Nopeat tulokset

  • Tulokset 2 minuutissa

Helppokäyttöinen

  • Ei manuaalivaiheita
  • Automaattinen hematokriittikorjaus
  • Näytemuodoiksi sopivat sormenpääverinäyte, EDTA- ja hepariiniveri, seerumi, EDTA- ja hepariiniplasma

Tekniset tiedot

Käyttö: In vitro -diagnostiikkaan

Menetelmä: Immunoturbidimetrinen

Näytemuoto: Kokoveri, seerumi, plasma

Testiaika: 2 minuuttia

Tuloksen tulkinta: Luetaan laitteella

Säilytys: 2 - 8 °C

Muuta testauksessa tarvittavaa: QuikRead go -laite 135867, QuikRead-kapillaarit 67962, QuikRead-männät 67966, QuikRead CRP -kontrolli 68296

Rekisteröity tavaramerkki: QuikRead go on Orion Diagnostica Oy:n rekisteröimä tavaramerkki

Tietoja C-reaktiivisesta proteiinista (CRP)

C-reaktiivinen proteiini (CRP) on maksan syntetisoima akuuttivaiheen proteiini. CRP:n tuotanto käynnistyy nopeasti infektion, tulehduksen ja kudosvaurion seurauksena. CRP:n mittaus voi auttaa infektio-oireisen potilaan kliinisessä hoidossa. Potilaan kliinisen tilan ja CRP:n mittaustulosten tarkastelu voi auttaa terveydenhuollon ammattilaisia erottamaan bakteeri- ja virusinfektiot toisistaan ja käyttämään antibioottihoitoa järkevästi. CRP:n tason seuranta on lisäksi objektiivinen keino hoitovasteen arvioimiseen, koska CRP:n taso laskee nopeasti tehokkaan hoidon myötä.

Antibiootit ja CRP

Antibiootit ovat tärkeä osa bakteeri-infektioiden hoitoa. 80 - 90 % antibioottikuureista määrätään perusterveydenhuollossa, ja näistä jopa 80 % määrätään akuuttiin hengitystietulehdukseen. Arvioiden mukaan 50 % kaikista antibioottikuureista on tarpeettomia. Vaikka useimmat akuutit hengitystietulehdukset sekä ylä- että alahengitysteissä ovat virusten aiheuttamia, ja vaikka antibioottien hyöty on parhaimmillaankin vain kohtalainen, niitä käytetään silti tällaisten tapausten hoitoon. Antibioottien tarpeeton tai virheellinen käyttö suosii resistenttien bakteerikantojen kehittymistä ja leviämistä. Antibioottiresistenssi on merkittävä kansanterveydellinen ongelma, joka voi aiheuttaa haittoja monille potilaille ympäri maailmaa, mikäli infektioita ei enää voida hoitaa yleisesti käytetyillä lääkkeillä. Siksi antibiootteja on käytettävä harkiten ja vain silloin, kun ne ovat ehdottomasti tarpeellisia.

Antibioottien käyttö perusterveydenhuollossa vaihtelee merkittävästi maasta toiseen, ja tämä vaihtelu ei todennäköisesti johdu bakteeri-infektioiden esiintyvyyden eroista.   Antibioottien käytön ja antibioottiresistenssin ilmenemisen välillä on havaittu selvä korrelaatio. Tarpeettoman ja liiallisen antibioottien käytön rajoittaminen saattaa hidastaa antibioottiresistenssin kehittymistä tai jopa kumota sen.

QuikRead go CRP -testi auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan potilaat, jotka tarvitsevat antibioottihoitoa - ja erityisesti ne, jotka eivät tarvitse sitä. On myös tärkeää tietää, vaikuttavatko antibiootit sairauden kulkuun. QuikRead go CRP on toimiva tapa seurata hoidon vaikutusta. Kun tiedot ovat tarkkoja, potilaat on helpompi vakuuttaa siitä, että oireiden mukainen hoito riittää. Toisaalta suuri QuikRead go CRP -lukema kertoo todennäköisestä bakteeri-infektiosta, joka edellyttää antibioottihoitoa.

 Usein esitettyjä kysymyksiä

Voiko QuikRead CRP -testipakkauksia käyttää QuikRead go -laitteessa

Ei. QuikRead go -laitteessa voi käyttää vain QuikRead go CRP -testipakkauksia. QuikRead go edellyttää kyvetissä viivakoodia, kun taas QuikRead 101 käyttää magneettikorttia.

QuikRead go -laite antaa tulokseksi > 200 mg/l, mutta haluaisin saada tarkan CRP-tuloksen. Onko se mahdollista?

Plasma-/seeruminäytteitä käytettäessä voit laimentaa näytteen 0,9 %:lla NaCl-liuoksella ennen näytteen lisäämistä kyvettiin. Suositeltu laimennussuhde on 1+3. Muista kertoa tulos neljällä.

Jätin vahingossa QuikRead go CRP -testipakkauksen huoneenlämpöön viikonlopun ajaksi. Voinko silti käyttää sitä?

Kyllä, voit silti käyttää testipakkausta. Testipakkausta voi säilyttää huoneenlämmössä (18 - 25 °C) kuukauden ajan. Jos testipakkausta käytetään huoneenlämmössä päivittäisten työtuntien ajan (7,5 tuntia) ja säilytetään 2 - 8 °C:ssa työpäivän päättymisen jälkeen, testipakkauksen käyttöaika on tällöin kolme kuukautta.

Voinko käyttää QuikRead go CRP -testipakkauksen kanssa muita kontrolleja kuin QuikRead CRP -kontrollit?

Kyllä, voit käyttää muita markkinoilla olevia kontrolleja. Hyväksyttävät kontrollirajat on määritettävä QuikRead go -laitteen tuottamien tarkkojen tulosten avulla. Taustamittausprosessi ei ehkä onnistu, jos kontrolli sisältää keinotekoisia punasoluja, koska ne eivät ehkä hemolysoidu normaalisti.

Ota Yhteyttä