Defibrillaattori - Miksi siihen kannattaa investoida

DEFIBRILLAATTORI - MIKSI SIIHEN KANNATTAA INVESTOIDA?

Defibrillaattori eli sydäniskuri, defi tai deffa. Tärkeällä laitteella on monta nimeä. Deffat yleisyvät kaikkialla, missä ihmisiä on paljon, aina ostoskeskuksista työpaikkoihin. Uusimpana ilmiönä myös suomalaiset kuluttajat ovat alkaneet hankkia laitteita itselleen koteihin ja mökeille. Defibrillaattori voi nostaa sydänpotilaan selviytymismahdollisuudet jopa 70-80 prosenttiin.

Vaikka perinteinen painelu-puhalluselvytys on ensisijaisen tärkeää sydänpysähdyksen sattuessa, riittää se harvoin palauttamaan sydämen oikean rytmin. Lähtökohtaisesti ainoa sydämen käynnistävä hoito on defibrillaattorin antama sähköisku, defibrillaatio.

Oletko koskaan nähnyt defibrillaattorikylttiä joka indikoi laitteen olemassa olosta tai itse defibrillaattoria jossain julkisella paikalla esimerkiksi työpaikallasi? 

Sydänpysähdystilanteissa on tärkeää ottaa yhteyttä hätäkeskukseen ja aloittaa elvytys. Sydämen pysähtyessä vauhti on valttia, koska sydän ei pääse kierrättämään verta muualle elimistöön. Sydänpysähdystilanteissa puhutaan minuuteista, kun potilas tarvitsee apua sydämen käynnistykseen. Defibrillaattori on tärkeä väline sydänpysähdystilanteisiin - laite ei väsy käytössä toisin kuin ihminen. 

Suomessa deffan käyttöä ei ole rajoitettu lain perusteella, eli kuka tahansa meistä voi käyttää laitetta hätätilanteessa. Oikein sijoitetulla defibrillaattorilla sinäkin voit pelastaa ihmishengen. Tai joku voi pelastaa sinun tai läheisesi hengen sydänpysähdyksen sattuessa.


Mikä on defibrillaattori?

 

defibrillaattori ja sydänpysähdystilanteet

 

Mitä defibrillaattori tekee? 

Defibrillaattori on tarkoitettu potilaan sydämen käyntihäiriön hoitoon, jonka avulla potilaan sydämen seudulle lähetetään nopea ja vahva sähköimpulssi. Defibrillaattorin avulla sydämen toiminta pysäytetään hetkellisesti, jonka jälkeen sydänlihas saadaan supistumaan normaalisti. Toisin sanoen, defibrillaattorilla saadaan sydämen kammiovärinä tai muu nopea rytmihäiriö loppumaan ja mahdollistetaan sydämen normaali sähköinen toiminta. Selkokielellä sanottuna laitteella annetaan tasavirtasähköisku, jolla pyritään poistamaan haitallinen rytmihäiriö, joka on aiheuttanut sydämenpysähdyksen. 

Mitä tarkoittaa maallikko-defibrillaattori? 

Maallikko-defibrillaattorilla tarkoitetaan yleisesti puoliautomaattista tai täysautomaattista defibrillaattoria, jonka toiminta on suunniteltu niin, että kuka tahansa osaa ja voi käyttää defibrillaattoria hätätilanteessa. Yleisillä paikoilla maallikko-defibrillaattorin tunnus on valkoinen sydän vihreällä pohjalla. Maallikko-defibrillaattorilla ei voi saada vahinkoa aikaan, sillä laite ei anna vapauttaa iskua jos se ei ole tarpeen. Algoritmit analysoivat sydänrytmin ja määrittää sitten suositellaanko iskua.


 

corpuls3 manuaalinen defibrillaattori

Manuaaliset ja automaattiset defibrillaattorit

Manuaalisessa ei ole minkäänlaista automatisoitua toimintoa, vaan se vaatii käyttäjältä asetuksien ja toimintojen säätämisen sekä defibrillaattorin käynnistämisen. Tällaista ei suositella muun kuin ammattihenkilökunnan käyttöön. Ensihoidon ammattilaiset voivat mukauttaa protokollia muuttuvien hoitostandardien mukaan.

Minkälainen defibrillaattori sopii kotiin tai työpaikalle?

Puoliautomaattisessa on määriteltävissä automaattinen analyysi ja iskun antaminen käyttäjän toimesta. Tällainen malli soveltuu jo maallikon käyttöön. Täysautomaattinen malli hoitaa analyysien ja iskun antamisen ilman käyttäjän vuorovaikutusta. Automaattiset mallit ohjaavat ja opastavat käyttäjäänsä muun muassa ääni-, teksti- ja kuvakomennoin koko elvytystilanteen ajan. Puoliautomaattiset ja täysautomaattiset laitteet neuvoo käyttäjää elvyttämään oikein ja antaa puheella ohjeita ja käskyjä. 

Tällaisia käskyjä voi olla esimerkiksi:

 • Painelu on liian kevyttä.
 • Painelutiheys on liian hidas.
 • Painelu on lopetettu.

Puoliautomaattiset ja täysautomaattiset sydäniskurit ovat erittäin turvallisia käytössä eikä autettavaan voida käytännössä aiheuttaa vahinkoa.

Automaattisissa defibrillaattoreissa voi olla myös mahdollisuus langattomaan yhteyteen, jonka avulla ensihoitajat saavat jokaisesta sydämenpysähdystapahtumasta kattavan tilannekuvan. Tämä mahdollistaa, että ensihoitajat ovat paremmin valmistautuneita potilaan hoitotilanteeseen jo ennen paikalle saapumista. AED -defibrillaattoreita löytyy myös integroidulla SOS -painikkeella, kuten tämä corpuls aed -defibrillaattori, eli laite osaa lähettää hätäsignaalin ja laitteeseen kytketyn autettavan elvytystiedot. 

 


 

 

Defibrillaattorin käyttö julkisilla paikoilla

Ensihoitoyksikkö ei aina pääse tarpeeksi nopeasti paikalle julkisilla paikoilla. Monesti ensivasteyksikön saapumisessa voi kestää ja rakennuksen ovelta potilaan luo voi olla pitkäkin välimatka. Lähimmän sydäniskurin sijainnin voit tarkistaa defi.fi palvelusta.

Tällaisia paikkoja on muun muassa:

 • lentokentät
 • laivaterminaalit
 • tavaratalot
 • ostoskeskukset
 • ja uimahallit

Asentamalla tällaisiin paikkoihin defibrillaattoreja voidaan varmistaa, että kun sydän on pysähtynyt, tämä henkilö saa mahdollisimman nopeasti apua. Tällaisiin paikkoihin kannattaakin tällöin valita puoli- tai täysautomaattinen defibrillaattori, joita maallikkokin kykenee käyttämään. 

Ensimmäiset minuutit ovat potilaan kannalta kaikkein kriittisimpiä. Jos painelu-puhalluselvytys ja defibrillaatio käynnistyvät 3-5 minuutin kuluessa, autettavan mahdollisuudet selvitä nousevat kolminkertaiseksi. Tästä huolimatta nopea ammattiavun paikalle saaminen on siltikin erittäin tärkeää.


 

Defibrillaattorin sijoittaminen

Defibrillaattori täytyy asettaa lukitsemattomana näkyvälle ja esteettömälle paikalle kuten seinälle, josta se on helppo ottaa käyttöön tarpeen vaatiessa. Laite kannattaa myös merkitä kansainvälisellä tunnuksella, jotta varmistetaan elvytyslaitteen nopea löytäminen riippumatta henkilön sijainnista tai äidinkielestä.

 


Defibrillaattorin käyttökoulutus

defibrillaattorin käyttökoulutus

Defibrillaattorin käytön varmuutta voi parantaa käyttökoulutuksella, jonka avulla ollaan valmiita, kun oikea elvytystilanne tulee eteen. Meidän kauttamme saa defibrillaattorin käyttökoulutuksia.

Defibrillaattorin tiedot tulee viedä defibrillaattorirekisteriin (www.defi.fi) ja laitteelle tulee määrätä vastuukäyttäjä, joka toimii laitteen yhteyshenkilönä.

Sydäniskuria tulee huoltaa säännöllisesti ja varmistaa sen käyttökunto. Laitteen tarvikkeet, kuten akut ja elektrodit vanhenevat tai kestävän tietyn määrän käyttökertoja, jonka jälkeen ne tulee uusia. Nämä tiedot löytyvät defibrillaattorin tuotetiedoista.

 

 


 

Eri defibrillaattorimerkkejä

corpuls ja Zoll -defibrillaattorit
corpuls
Philips 
ZOLL

Laitevalmistajasta riippuen meiltä löytyy manuaalisia ja automaattisia malleja. Maallikko- ja ammattilaiskäyttöön soveltuvia defibrillaattoreja löytyy corpulsilta ja Philipsiltä. ZOLL tarjoaa maallikkokäyttöön tarkoitettuja malleja. ZOLL on suosituin maallikkokäyttöön ostettu defibrillaattori. Parhaiten lämpötilaeroja kestävä laite on corpuls, jonka käyttölämpötila on -10 asteen ja + 55 asteen välillä.

corpuls AED -defibrillaattori

Saksalainen corpuls AED -defibrillaattori sopii niin ammattilaisten kuin maallikojenkin käyttöön elvytyksen aikana. Laitteeseen sisäänrakennettu CPR palauteanturi ohjaa käyttäjäystävällisesti ääni- ja kuvaohjein, jotta elvytystilanne olisi elvyttäjälle mahdollisimman selkeä. Ohjaustoimintojen avulla corpuls AED:ta voi käyttää käytännössä kuka tahansa elvytystilanteen sattuessa kohdalle. Erikoisuutena corpuls -laitteessa on sisäänrakennettu GSM -moduuli (ostettava erikseen), jonka avulla elvyttäjä saa hätäpuhelupainiketta painamalla yhteyden hätäkeskuspäivystäjään, joka voi ohjeistaa elvytyksessä ja välittää tärkeää tietoa hoitohenkilökunnalle. 

 

Zoll AED Plus defibrillaattori

Todennäköisesti Suomen tunnetuin ja suositun defibrillaattori Zoll AED Plus löytyy jo monelta julkiselta paikalta kuten esimerkiksi hotellien auloista, ostoskeskuksista ja muilta yleisiltä paikoilta. AED Plus on helppokäyttöinen ja varmatoiminen puoliautomaattinen defibrillaattori, joka ohjaa ja opastaa käyttäjää ääni- ja tekstikomennoin koko elvytystilanteen ajan. Laitteessa on myös sisäänrakennettu sopivaa painelutiheyttä ohjaava metronomi, jonka avulla elvyttäjä saa paineluelvytykseen oikean rytmin ja syvyyden. 

Erikoisuutena laitteessa on esiasennettu lasten elvytysohjelma, joka aktivoituu automaattisest kun lastenelektrodit ovat kytkettynä laitteeseen. 


Defibrillaattorin hinta

Defibrillaattorin hinta

 

Luotettavien ja toimintavarmojen sydäniskureiden hinnat alkavat noin tuhannesta eurosta ylöspäin. Luotettavien valmistajien kuten edustamiemme ZOLL -laitteiden hinnat alkavat 1310 (Alv. 0%) eurosta. Sydäniskurin hankinta on yleensä investointi, jonka tulee kestää aikaa, sillä koskaan ei tiedä milloin deffaa tarvitaan tositoimissa. Laitteiden hintoja verrattaessa kannattaakin muistaa muutamat tiedot, jolla voit laskea laitteen todelliset kustannukset. 

Laitteen hinta koostuu:

 • Elektrodien ja paristojen kestävyys
 • Kuinka laitetta säilytetään? Ulkona, sisällä, lukittu kaappi vai hälytyksellinen kaappi?
 • Mahdollisen käyttökoulutuksen hinta

Defibrillaattorin hinta ei siis aina muovaudu suoraan laitteen hinnasta, vaan siihen saattaa vaikuttaa moni myös laitteen ulkopuolinen tekijä. Hintaa laskiessa täytyy kuitenkin muistaa, että deffa on laite, joka parhaimmillaan pelastaa ihmishenkiä. Luotatko halvimpaan mahdolliseen valintaan vai varmistatko deffan käyttövarmuuden ja laadun vähän korkeampaan hintaan?


Voinko minä käyttää defibrillaattoria?

Deffan ostoa miettiessä herää usein kysymys, voiko kuka tahansa käyttää laitetta. Vastaus on: kyllä voi!

Markkinoilla olevia AED-deffoja kutsutaan myös maallikkodeffoiksi siksi, että ne opastavat käyttäjäänsä. Neuvova defibrillaattorin kuvaohjeiden ja äänikomentojen avulla kuka tahansa pystyy tarpeen tullen pelastamaan kaverin hengen. Laite analysoi potilaan sydänrytmin ja antaa sydämen käynnistävän sähköiskun vain tarvittaessa. Lisäksi deffa ohjaa käyttäjää tekemään painelu-puhalluselvytyksen oikein.

 

Tarvitsetko lisätietoa defibrillaattoreista tai niiden käytöstä?

Asiakaspalvelijamme opastavat sinua tilaamaan juuri sinun tarpeeseesi sopivan AED -laitteen. Voit aina laittaa meille viestiä tai jättää tarjouspyynnön osoitteeseen info@medkit.fi

MedKitin verkkokaupasta voit tilata myös deffoihin lisätarvikkeet, kuten akut ja defibrillaattorit, jotka ovat kulutustavaraa! Muista vaihtaa elektrodit ja deffan akku säännöllisesti toimivuuden varmistamiseksi.


 

 


Lähdeviittaukset:

Castrén, M.  2000. Defibrillaatio elvytyksessä. Duodecim 116(10), 1127-1131. Viitattu 29.7.2020

Defi.fi 2020.  Rekisteri sydäniskureista. Viitattu 29.7.2020.

Kaivos, M. 2015. Defibrillaattori sydänpysähdyspotilaan avuksi. Sydänliitto. Päivitetty 3.3.2020. Viitattu 29.7.2020

Medkit.fi 2020. Defibrillaattorit. Viitattu 29.7.2020.

Servicia Medical 2008. Defibrillaattorien vertailu. Viitattu 29.7.2020.

Suomen Sydänliitto 2020. Mikä on sydäniskuri? Viitattu 29.7.2020.

Castren M, Korte H, Myllyrinne K. 2017 Ensiapuopas. Duodecim Terveyskirjasto

-->

Ota Yhteyttä