Mikä on pulssioksimetri?

Pulssioksimetri mittaa veren happisaturaation eli happikylläisyyden ja henkilön pulssin. Mittaus tapahtuu laitteella yleensä sormenpäästä. 

Mitä pulssioksimetri mittaa?

Pulssioksimetri mittaa happisaturaatiota (SpO2), joka tarkoittaa happea sisältävän hemoglobiinin ja alentuneen happitason hemoglobiinin suhdetta.

Happea sisältävä HbO2 hemoglobiini imee itseensä enemmän infrapunavaloa, jota se heijastaa vähemmän myös takaisin. Alentuneen happitason hemoglobiini Hb absorboi enemmän näkyvää punaista valoa. Veren happisaturaatio voidaan määritellä vertaamalla Hb- ja HbO2 -arvoja. Pulssioksimetri laskee happisaturaation heijastamalla sekä punaista, että infrapunaledi valoa sormen (tai varpaan) läpi ja vertaa niiden suhteellista intensiteettiä. 

Pulssioksimetrin käyttö

Pulssioksimetreillä saadaan mitattua veren happisaturaatio tarkasti ja nopeasti yleensä sormesta. Pulssioksimetri eli happisaturaatiomittari on tarkoitettu yleensä lyhytaikaiseen happisaturaation seurantaan, joten saturaatiomittaria ei tarvitse käyttää jatkuvasti. 

Saturaatiomittarit ovat joko pieniä sormipulssioksimetrejä, jotka ovat nopeasti käyttöön otettavia ja happisaturaation mittaus onnistuu yleensä sekunneissa. Isommat pulssioksimetrit ovat pöydällä tai taskussa pidettäviä mittareita, jotka sisältävät enemmän toimintoja ja monipuolisempia seurattavia arvoja. 

 • Sillä voi lisäksi mitata pulssia.
 • Mittaus tapahtuu helposti ja kivuttomasti mitattavan sormenpäästä.
 • Happisaturaatio ilmaistaan yleensä prosenttilukuina.

Normaali veren happisaturaatio

Happisaturaatiolla tarkoitetaan vereen sitoutuneen hapen suhteellista määrää. 

Normaali happisaturaatio ihmisellä on vähintään 96%. Mikäli luku on vähemmän, voidaan puhua lievästä, keskivaikeasta tai vaikeasta happivajauksesta. 

 

Katsotaan seuraavaksi mitä pulssioksimetrin mittaustulokset kertovat happisaturaatiosta. 


 

Mitä pulssioksimetri kertoo sinulle, ja miksi tuloksilla on merkitystä?

 

Happisaturaatio kertoo vereen sitoutuneen hapen suhteellista määrää, joka osaltaan vaikuttaa arkisiin funktioihin, kuten ihmisen hengästyvyyteen, pulssiin ja vireystilaan. Happivajauksesta kärsivät erityisesti ihmiset, joilla on sydän- ja keuhkovaivoja.

Tavallinen pulssioksimetrin näyttämä tulos on minimissään 96 %, kun taas kaikki sen alle jäävät luvut viestivät happivajauksesta, 89–95 % lievästä happivajaudesta, 80–88 % jo keskivaikeasta happivajauksesta. Luvun laskiessa alle 80 prosenttiin puhutaan jo vaikeasta happivajaudesta. Liian alhainen happisaturaatio voi olla vaarallista, ja vaatia ammattilaisen apua.

Seuraamalla aktiivisesti sormipulssioksimetrin näyttämiä tuloksia, voit huolehtia omasta terveydestäsi tarkkailemalla veresi happipitoisuutta epätavallisten arvojen varalta. Kaikki voivat hyötyä saturaatiomittarin käytöstä, oli sitten astmaatikko, kuntoilija tai terveydenhuollon alan ammattilainen.

sormipulssioksimetri


 

 

Voiko pulssioksimetri olla hyödyksi esimerkiksi hengitystieinfektion seurannassa?

 

Pulssioksimetrien kysyntä kiihtyi huomattavasti vuoden 2020 alussa puhjenneen koronapandemian vuoksi. Taudinkuvaan usein kuuluukin hengitystievaikeudet Pulssioksimetreillä on mitattu ja seurattu veren happitasoa suurien muutoksien varalta. Happitason seuraamisesta pulssioksimetrillä on olemassa eriäviä näkemyksiä. Joidenkin lääkäreiden mukaan hengitystietaudin, esimerkiksi koronaviruksen saanut henkilö voi seurata veren happitasoja pulssioksimetrillä, erityisesti jos henkilöllä on keuhko- tai sydänsairauksia ja oireet ovat lieviä sekä lääkäri ennen pulssioksimetrin käyttöä on tutkinut henkilön. Näin voidaan ehkäistä turhaa käyntiä lääkärillä. 

Toisten lääkäreiden mukaan sormipulssioksimetrin lukemaan taas ei kannata sokeasti luottaa, sillä vaikka saturaatiomittarin mukaan happitason lukemat olisivat hyvät, voi siinä vaiheessa olla jo kiire hakeutua hoitoon. Sormipulssioksimetrin heikkoutena onkin, että se ei reagoi hapenpuutteeseen tarpeeksi nopeasti, sillä ihmiskeho sisältää luonnostaan paljon happea. Nyrkkisääntönä voikin pitää tässä tilanteessa, että jos happi ei kulje niin sen huomaa. Sokeasti ei kannata luottaa pulssioksimetrin happiarvoon.

Eriävistä näkemyksistä huolimatta voidaan todennäköisesti todeta, että pulssioksimetristä voi olla hyötyä esimerkiksi sydän- tai keuhkosairauksia sairastaville henkilöille kunhan pulssioksimetrin arvoihin ei luoteta liikaa tai sokeasti. Jos hengitystieoireet ovat vakavia, on välittömästi käännyttävä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. 

 


 

Mitä ominaisuuksia MedKitin pulssioksimetreilla on?

 

MedKitillä on valikoimassaan suuri kattaus pulssioksimetreja useaan eri budjettiin. Edullisimmat kuluttajakäyttöön sopivat sormipulssioksimetrit voit löytää jopa alle 50 eurolla, kun taas pääosin ammattilaiskäyttöön tarkoitetut saturaatiomittarit voivat nousta korkeampaan hintaluokkaan kattavien ominaisuuksiensa vuoksi.

Yksinkertaisimmillaan sormipulssioksimetrit ovat pieniä, helppokäyttöisiä saturaatiomittareita, jotka kiinnitetään pyykkipoikamaisesti potilaan sormenpäähän. Edullisemmatkin vaihtoehdot voivat tarjota ja mitata paljon tietoa, kuten esimerkiksi:

 • Pulssin
 • PR & bar-graphin
 • SpO2-mittausalueen muutamasta kymmenestä prosentista 99 % asti
 • 30-240 bpm kattavan sykealueen (PR)

Ammattilaiskäyttöön suunnitellut saturaatiomittarit ovat tehokkaita seurantavälineitä eri hoitoalueiden potilaille ja tarjoavat monimutkaisempia ominaisuuksia ja teknologiaa, kuten:

 • Monenlaisten tietojen kerääminen, kuten reaaliaikaiset SpO2- ja PR-arvot, SatSeconds-hälytyksen hallinta, Pleth-aalto, sykepalkki ja kehitystiedot taulukkomuodossa
 • Yhteensopivuus sekä kotihoitoon, sairaaloihin, sairaaloiden kaltaisiin hoitolaitoksiin, kuljetuksiin, liikkuviin ympäristöihin sekä kotihoitoympäristöihin
 • Unitutkimustilan, joka antaa lääkärille mahdollisuuden LCD-näytön himmentämiseen ja hälytysäänten hiljentämiseen potilaan unen häiriintymisen estämiseksi
 • Pitkälle kehittyneet signaalinkäsittelyteknologiat, jotka toimivat luotettavasti vaikeissakin seurantaolosuhteissa
 • Monen kymmenen tunnin tietojensäilytyskapasiteetin
 • Tuki langallista tiedonsiirtoa varten ulkoiselle tietokoneelle tietojen analysointiin ja tulostamiseen

 

sormipulssioksimetri

 

Katso kaikki sormipulssioksimetrimme verkkokaupasta ->

 Lähteet:

Apteq.fi, 2020. Pulssioksimetri – Mikä se on ja kuka siitä hyötyy? 

Verkkosivu: https://apteq.fi/artikkeli/pulssioksimetri/

YLE: https://yle.fi/uutiset/3-11293858

Health.com: https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/pulse-oximeter

MedKit.fi, 2020. Pulssioksimetrit

WebMD, 2020. https://www.webmd.com/asthma/guide/hypoxia-hypoxemia

 

 

 

Ota Yhteyttä