CRP+Hb, 50 testiä QuikRead go -laitteelle (sisältää kapillaarit ja männät)

401,42 €
Sis. Alv 497,76 €
Tuotenumero
140066

QuikRead go CRP+Hb on nopea ja potilasystävällinen diagnostinen testi, jolla saadaan yhdestä näytteestä sekä C-reaktiivisen proteiinin (CRP) että hemoglobiinin (Hb) kokoverestä käytettäessä QuikRead go -laitetta.

QuikRead go CRP+Hb on nopea ja potilasystävällinen diagnostinen testi, jolla saadaan yhdestä näytteestä sekä C-reaktiivisen proteiinin (CRP) että hemoglobiinin (Hb) kokoverestä käytettäessä QuikRead go -laitetta, joka ei sisälly pakkaukseen.

QuikRead go -järjestelmä on suunniteltu erityisesti perusterveydenhuollon käyttöön. 
HUOM! Tarvitset testin suorittamiseen QuikRead go -laitteen.

C-reaktiivisen proteiinin (CRP) tarkka mittaus voi olla ratkaisevan tärkeää infektio-oireisen potilaan kliinisessä hoidossa. QuikRead go CRP+Hb -testi auttaa löytämään potilaat, jotka hyötyvät antibioottihoidosta, ja se voi olla myös erittäin hyödyllinen hoitotulosten seurannassa. 

Hemoglobiinin mittaus antaa tärkeitä tietoja potilaan tilasta sekä akuuttihoidossa että perusterveydenhoidossa. Koska monet sairaudet aiheuttavat muutoksia hemoglobiiniin, hemoglobiinin mittaus on yksi eniten käytettyjä testejä. 

Kun QuikRead go CRP+Hb -testi tehdään potilaan ollessa vielä vastaanotolla, sekä CRP- että Hb-tulokset ovat heti käytettävissä ja tehokkaana tukena hoitopäätösten tekemisessä.

QuikRead go CRP+Hb -testin edut

Kaksi tulosta yhdellä testillä

  • Yksi testi antaa sekä CRP- että hemoglobiinitulokset
  • Yhdellä laitteella kaksi tulosta samanaikaisesti
  • CRP:n mittausalue 5 - 200 mg/l ja hemoglobiinin mittausalue 50 - 245 g/l

Potilasystävällisyys

  • Tarvitaan vain yksi näyte - saadaan kaksi tulosta
  • Mukavuutta potilaalle - yksi näyte riittää

Helppokäyttöinen

  • Ei manuaalivaiheita
  • Laite tunnistaa automaattisesti käytettävän testimenetelmän kyvetin viivakoodista
  • Automaattinen CRP-tulosten hematokriittikorjaus

Tekniset tiedot

Käyttö: In vitro -diagnostiikkaan

Menetelmä: Immunoturbidimetrinen ja fotometrinen

Näytemuoto: CRP: kokoveri, seerumi, plasma

Testiaika: 2 minuuttia

Tuloksen tulkinta: Luetaan QuikRead go laitteella, saatavilla erikseen

Säilytys: 2 - 8 °C

Muuta testauksessa tarvittavaa: QuikRead go -laite 135867, QuikRead CRP kontrolli 68296, QuikRead go Hb kontrolli 141154, QuikRead go -kapillaarit 67962, QuikRead -männät 67966, lansetit

Tietoja C-reaktiivisesta proteiinista (CRP)

CRP (C-reaktiivinen proteiini) on maksan syntetisoima akuuttivaiheen proteiini. CRP:n tuotanto käynnistyy nopeasti infektion, tulehduksen ja kudosvaurion seurauksena. CRP:n mittaus voi auttaa infektio-oireisten potilaiden kliinisessä hoidossa. Potilaan kliinisen tilan ja CRP:n mittaustulosten tarkastelu voi auttaa erottamaan bakteeri- ja virusinfektiot toisistaan ja käyttämään antibioottihoitoa järkevästi. CRP:n tason seuranta on lisäksi objektiivinen keino hoitovasteen arvioimiseen, koska CRP:n taso laskee nopeasti tehokkaan hoidon myötä.

Tietoa hemoglobiinista

Hemoglobiini on rautaa sisältävä molekyyli, joka kuljettaa happea veressä. Se sitoo happea itseensä keuhkoissa, kuljettaa sen kudoksiin ja vie hiilidioksidia kudoksista keuhkoihin. Hemoglobiinilla on tärkeä rooli kehon rautakierrossa; suurin osa kehossa olevasta toiminnallisesta raudasta on juuri hemoglobiinissa. 

Jos potilaalla on anemia, potilaan veren hemoglobiinipitoisuus tai punaisten verisolujen määrä on alle suositellun tason. Anemian syitä on monia, mutta länsimaissa anemian yleisin syy on raudanpuute, joka aiheuttaa raudanpuuteanemian. On syytä muistaa, että anemia on pikemminkin oire kuin sairaus. Hemoglobiinitestit voivat auttaa anemian diagnosoinnissa, mutta anemian syy on selvitettävä.

Antibiootit ja CRP

Antibiootit ovat tärkeä osa bakteeri-infektioiden hoitoa. 80 - 90 % antibioottikuureista määrätään perusterveydenhuollossa, ja näistä jopa 80 % määrätään akuuttiin hengitystietulehdukseen. Arvioiden mukaan 50 % kaikista antibioottikuureista on tarpeettomia. Vaikka useimmat akuutit hengitystietulehdukset sekä ylä- että alahengitysteissä ovat virusten aiheuttamia, ja vaikka antibioottien hyöty on parhaimmillaankin vain kohtalainen, niitä käytetään silti tällaisten tapausten hoitoon. Antibioottien tarpeeton tai virheellinen käyttö suosii resistenttien bakteerikantojen kehittymistä ja leviämistä. Antibioottiresistenssi on merkittävä kansanterveydellinen ongelma, joka voi aiheuttaa haittoja monille potilaille ympäri maailmaa, mikäli infektioita ei enää voida hoitaa yleisesti käytetyillä lääkkeillä. Siksi antibiootteja on käytettävä harkiten ja vain silloin, kun ne ovat ehdottomasti tarpeellisia. 

Antibioottien käyttö perusterveydenhuollossa vaihtelee merkittävästi maasta toiseen, ja tämä vaihtelu ei todennäköisesti johdu bakteeri-infektioiden esiintyvyyden eroista. Antibioottien käytön ja antibioottiresistenssin ilmenemisen välillä on havaittu selvä korrelaatio. Tarpeettoman ja liiallisen antibioottien käytön rajoittaminen saattaa hidastaa antibioottiresistenssin kehittymistä tai jopa kumota sen. 

QuikRead go CRP -testi auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan potilaat, jotka tarvitsevat antibioottihoitoa - ja erityisesti ne, jotka eivät tarvitse sitä. On myös tärkeää tietää, vaikuttavatko antibiootit sairauden kulkuun. QuikRead go CRP on toimiva tapa seurata hoidon vaikutusta. Kun tiedot ovat tarkkoja, potilaat on helpompi vakuuttaa siitä, että oireiden mukainen hoito riittää. Toisaalta suuri QuikRead go CRP -lukema kertoo todennäköisestä bakteeri-infektiosta, joka edellyttää antibioottihoitoa.

Usein esitettyjä kysymyksiä

Avasin kyvetin kannen, mutta en käyttänyt kyvettiä heti. Kuinka pitkään kyvetti säilyy käyttökelpoisena

Kyvetti on käytettävä kahden tunnin kuluessa sen avaamisesta.

Voinko käyttää QuikRead CRP -kontrolleja QuikRead go CRP+Hb -testipakkauksen kanssa?

Kyllä, voit käyttää QuikRead CRP kontrollia QuikRead go CRP+Hb -testin kanssa. Kohdearvot ovat samat kummassakin testissä.

Tuottaako jokainen mittaus automaattisesti hemoglobiinituloksen, jos käytän QuikRead go CRP+Hb -testiä?

Kyllä, kokoverinäytteistä saat aina automaattisesti sekä CRP- että hemoglobiinituloksen. Plasma- tai seeruminäytteistä saat vain CRP-tuloksen. Tämä johtuu siitä, että plasma- ja seeruminäytteissä ei ole punaisia verisoluja, eikä niissä siksi ole hemoglobiiniakaan.

Riittääkö luotettavan hemoglobiinituloksen saamiseksi yksi kapillaarinäyte (eikä rinnakkaisnäytteitä)?

Olemme tutkineet QuikRead go CRP+Hb -testillä testattujen rinnakkaisten näytteiden eroavuuden, emmekä näe mitään tarvetta kahdelle tai useammalle rinnakkaisnäytteelle. QuikRead go CRP+Hb -testillä saadut Hb-tulokset ovat verrattavissa laboratoriotuloksiin ja parhaisiin mahdollisiin vertailumenetelmiin, ja yksi näyte riittää. Asianmukaiseen näytteenottotekniikkaan on aina tärkeää kiinnittää huomiota.

 

Ota Yhteyttä