Hygicult-testit

34,15 €
Sis. Alv 42,35 €
Tuotenumero
806280

Hygicult-kontaktilevyt on tarkoitettu mikrobiologisen hygienian nopeaan seurantaan ja/tai mikrobien alustavaan tunnistamiseen pinnoilta (bakteerien kokonaismäärä, Enterobacteriaceae-bakteerit, hiivat, homeet ja koliformiset). Testi voidaan tehdä paikan päällä, mutta levyjä voidaan käyttää myös kätevänä näytteiden kuljetusalustana.

Hygicult-kontaktilevyt on tarkoitettu mikrobiologisen hygienian nopeaan seurantaan ja/tai mikrobien alustavaan tunnistamiseen pinnoilta (bakteerien kokonaismäärä, Enterobacteriaceae-bakteerit, hiivat, homeet ja koliformiset). Testi voidaan tehdä paikan päällä, mutta levyjä voidaan käyttää myös kätevänä näytteiden kuljetusalustana.

Hygicult-testit ovat luotettavia, edullisia ja nopeita paikan päällä tehtäviä testejä. Testeistä on neljä versiota.

 • Hygicult TPC on tarkoitettu yleisen hygieniatason seurantaan, koska testi edistää kaikentyyppisten bakteerien, hiivojen ja homeiden kasvua
 • Hygicult E- ja Hygicult E/ß-GUR on kumpikin tarkoitettu Enterobacteriaceae-bakteerien toteamiseen
 • Lisäksi Hygicult E/ß-GUR -testi havaitsee ß-glukuronidaasipositiiviset organismit (kuten E. coli)
 • Hygicult Y&F on tarkoitettu hiivojen ja homeiden havaitsemiseen

Hygicult TPC ja Hygicult E -kastolevyt on validoitu 12 laboratorion kesken tehdyssä yhteistyötutkimuksessa. Validointiraporteilla on AOAC- ja NMKL-järjestöjen hyväksyntä.

Hygicult-testien edut

 • Käyttövalmiit, paikan päällä tehtävät testit
 • Tunnettu, luotettava, hyvin dokumentoitu ja toimivaksi todistettu menetelmä
 • Ei pesäkkeiden laskentaa - tulosten tulkinta on helppoa mukana toimitetun mallitaulun avulla
 • Pitkä säilyvyysaika maljoihin verrattuna
 • Patentoitu saranoitu levy tekee pintanäytteiden ottamisesta helppoa

Tekniset tiedot

 • Menetelmä: Viljely
 • Näytemuoto: Kontakti/pintapainallus, kastaminen tai pyyhkäisynäyte
 • Testiaika: 1 - 5 päivän kasvatus tuotteen ja lämpötilan mukaan
 • Tuloksen tulkinta: Visuaalinen, semikvantitatiivinen
 • Säilytys: 18 - 25 °C
 • Muuta testauksessa tarvittavaa: Lämpökaappi Hygicult E/ß-GUR- ja Hygicult E -testille
 • Huomioitavaa: Hygicult-menetelmä ei sovellu tavallisen juomaveden mikrobipitoisuuden raja-arvojen seurantaan, koska raja-arvot ovat liian alhaiset
 • Rekisteröity tavaramerkki: Hygicult on Orion Diagnostica Oy:n rekisteröimä tavaramerkki

Tietoa testeistä

Hygicult TPC -levy on päällystetty molemmin puolin TPC-elatusaineella, joka edistää useimpien tavallisten bakteerien ja homeiden nopeaa kasvua. Testi on tarkoitettu mikrobien kokonaismäärän lisääntymisen havaitsemiseen. Siksi ensin on määritettävä normaalitasot. 

Hygicult E/ß-GUR -levy on päällystetty toiselta puolelta muokatulla violetti-puna-sappi (VRB) -agarilla johon on lisätty glukoosia. Sen ansiosta Enterobacteriaceae-bakteerit kasvavat ja muodostavat punaisia pesäkkeitä. Glukoosin vuoksi myös jotkin muut lajit kasvavat muodostaen punaisia pesäkkeitä. Toinen puoli levystä on päällystetty värittömällä ß-Gur-agarilla. ß-glukuronidaasia tuottavat lajit (kuten E. coli) kykenevät kasvamaan tällä puolella ja muodostamaan ruskeita pesäkkeitä. 

Hygicult E -levyn molemmat puolet on päällystetty muokatulla VRB-elatusaineella. Sen ansiosta Enterobacteriaceae-bakteerit kasvavat ja muodostavat punaisia pesäkkeitä. Glukoosin vuoksi myös jotkin muut lajit kasvavat muodostaen punaisia pesäkkeitä. 

Hygicult Y&F -levy on päällystetty molemmin puolin mallaselatusaineella, joka edistää useimpien tavallisten hiivojen ja homeiden nopeaa kasvua. Bakteerien kasvu estyy. Testi on tarkoitettu homeiden kokonaismäärien lisääntymisen havaitsemiseen. Siksi ensin on määritettävä normaalitasot.

Usein esitettyjä kysymyksiä

Voinko käyttää Hygicult-kontaktilevyjä dermatofyyttien, kuten Trichophyton menatgrophytesin- tai T. rubrumin, havaitsemiseen?
Dermatofyytit (Trichophyton, Epidermophyton) voivat aiheuttaa iho-, ihokarva- ja kynsi-infektioita. Dermatofyyttitartunnan (eli silsasienitartunnan) voi saada uimahalleista tai muista kosteista ympäristöistä. Normaali terve iho ei kuitenkaan infektoidu helposti. Dermatofyytit kasvavat Hygicult Y&F -levyllä, mutta Y&F-levyä ei voi käyttää niiden nimenomaiseen toteamiseen. Y&F on elatusalusta kaikille hiivoille ja homeille.

Onko Hygicult sopiva vedessä olevien bakteerien toteamiseen?
Juomaveden laatu on testattava paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Kysy lisätietoja paikallisilta elintarvikeviranomaisilta tai ympäristölaboratorioilta.
Hygicult-testipakkauksia voi käyttää viemärivesien ja jäähdytystornien valvontaan, mutta se ei ole riittävän herkkä juomaveden laadun valvontaan. Hygicult TPC -testin herkkyysraja on 1 000 pmy/ml tai pmy/cm2, kun juomavedelle raja on < 100 pmy/ml.

Voiko Hygicult-kontaktilevyjä käyttää siirtoalustana, jos näyte on vietävä mikrobiologiseen laboratorioon jatkoviljelyä varten?
Kyllä. Hygicult-kontaktilevyt sopivat tähän tarkoitukseen erinomaisesti.

Voiko enterobakteereja havaita pakastetusta näytteestä?
Kyllä. Enterobakteerit voivat selvitä pakastamisesta.

Elatusalusta on irronnut joko osittain tai kokonaan. Mistä se johtuu? Voiko levyä silti käyttää?
Älä käytä levyä. Elatusaineen irtoaminen johtuu todennäköisesti liian rajusta käsittelystä kuljetuksen aikana.

Mitkä bakteerikannat kasvavat Hygicult TPC -levyllä?
TPC-levy on päällystetty TPC-elatusaineella, joka edistää useimpien tavallisten bakteerien ja homeiden nopeaa kasvua. Kattavaa tutkimusta kaikista alustalla mahdollisesti kasvavista organismeista ei ole tehty, eikä se ole tarpeenkaan. On tärkeää ymmärtää, että TPC ei ole tarkoitettu minkään tietyn mikrobin tunnistamiseen, vaan mikrobikontaminaation yleistason toteamiseen.

Mikä on Hygicult-kastolevyyn tarttuvan näytteen tilavuus?
Tilavuus on noin 40 - 50 μl levyä kohti.

Missä tapauksissa Hygicult sopii ympäristöhygieeniseen analyysiin paremmin kuin ATP (luminesenssi) -menetelmä?
Aina kun on saatava selville elävien bakteerien lukumäärä. Elävien bakteerien lukumäärä kertoo pinnan hygienian tilan ja sen, aiheuttaako pinta kontaminoitumisvaaran sitä koskettaville esineille.

Voiko millään Hygicult-tuotteella tunnistaa tiettyjä mikrobeja, kuten Legionella-suvun bakteereja tai muita patogeeneja?
Ei voi. Siihen on käytettävä patogeenispesifejä menetelmiä.

Mikä on Hygicult-kosketuslevyn pinta-ala?
Hygicult-kontaktilevyn yhden puolen pinta-ala on noin 8,5 cm2, molemmat puolet yhteen laskettuna pinta-ala on noin 17 cm2.

Elatusaineen pinta muistuttaa appelsiinin kuorta. Mikä on vikana? Voiko levyä silti käyttää?
Levyä ei voi käyttää. Todennäköisin syy on jäätyminen. Kun tuote jäätyy, putkissa on todennäköisesti liikaa vettä.

Elatusaine on latistunut, vaikka viimeinen käyttöpäivä ei ole vielä mennyt. Mistä se johtuu? Voiko levyä silti käyttää?
Elatusaine on käyttökelpoista, jos vetäytyminen kulmista on alle 2 mm sekä elatusaineen pinta on tyynymäinen, jotta se mahdollistaa pintakontaktion.

Putkessa on nestettä. Voiko kontaktilevyä käyttää, vaikka putkessa on nestettä?
Neste on vettä, joka on lämpötilanvaihteluiden seurauksena haihtunut elatusaineesta ja tiivistynyt putken seinämille. Jos vesi on vain pieninä pisaroina ja elatusaine näyttää normaalilta, kosketuslevyä voi käyttää. Liiat vesipisarat voi ravistaa pois ennen putken sulkemista näytteenoton jälkeen.

Mitä käytännössä tarkoittaa, että Hygicult-testin voi tehdä paikan päällä?
Se tarkoittaa, että näytteenotto, kasvatus ja tulkinta voidaan tehdä paikan päällä, eikä näytteitä tarvitse lähettää laboratorioon. Näin vältytään laboratoriokustannuksilta.

Ohjeissa neuvotaan hävittämään Hygicult upottamalla se yöksi sopivaan desinfiointiaineeseen. Mitä desinfiointiainetta olisi käytettävä?
Mikä tahansa pintojen desinfiointiin tarkoitettu desinfiointiaine käy. Jotakin tiettyä ainetta on vaikeaa suositella, koska desinfiointiaineita on monenlaisia ja niiden tuotenimet vaihtelevat maasta toiseen. Kätevintä on käyttää desinfiointiainetta, jota laitoksessa on saatavilla.

 

 

Ota Yhteyttä